Regulamin

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
Sklep jest własnością firmy Sensuel Dawid Fryc z siedzibą 75-612 Koszalin, ul. Zwycięstwa 158a, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 669-239-83-57, Regon: 320060276

§ 2 Płatności 
1. Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem lub fakturą VAT. 
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych: płatność przelewem online przez system DotPay, płatność kartą za pośrednictwem systemu PayPal lub płatnoścą z konta PayPal lub przelewem na konto bankowe sklepu.

płatność z góry na konto   -  wpisz w tytule przelewu numer zamówienia

Mbank 45 1140 2004 0000 3402 5397 6203

SENSUEL Dawid Fryc
ul.Zwycięstwa 158A
75-612 Koszalin

3. Opcja odbioru osobistego po uprzednim kontakcie telefonicznym. Adres: Topolowa 31, 75-669 Koszalin


§ 3 Składanie zamówień 
1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
Towar 
1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności: przelew bankowy, płatność przelewem online przez system DotPay, płatność kartą za pośrednictwem systemu PayPal lub płatnoścą z konta PayPal. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty transportu".  


§  5 Zwrot pieniędzy lub wymiana towaru

Zakupiony towar można wymienić lub zwrócić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.  Zwroty i reklamacje zakupionych towarów należy przesyłać na adres:

SENSUEL Dawid Fryc

Topolowa31

75-669 Koszalin

Paczki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Formularz zwrotu  §  6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właścicel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§  7 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Data opublikowania regulaminu 20.11.2014r.